HIV information Inför Alla Hjärtans Dag

Vid ungdomscentret i Akim Oda samlades i torsdags 28 ungdomar från Herald Foundation Youth Club. Bland frågor som diskuterade var hur de kan hjälpa till med att sprida kunskaper om ungas rättigheter till information relaterat till samlevnad och sexuellt överförbara sjukdomar. Valentines Day är dessvärre en av dagarna som många

Läs mer

Tonårsgraviditeter

Den 28 januari samlades 130 personer för att ta del av årsredovisning samt seminarium om HIV- förebyggande av Hälsomyndigheten i Birim South ( Herald Foundation samarbetspartner ).Frekvensen av nya HIV-smittade i distriktet har minskat, däremot har man sett ökning av tonårsgraviditeter.Herald Foundation kommer att ta del av rapporten och utöka

Läs mer

26 jan 2015 – Aktiviteter i Oda

Hej! Här är en kort rapport om några av veckans aktiviteter. Jag kommer att delta i föräldramöte i Rotarys yrkesskola imorgon, tisdag. Sedan blir det rådgivning vid Hiv kliniken och så avslutas dagen med möte med landstingschefen Anastasia inför årsredovisningen för aktörer i Birim South samt presentationen för Birim Central nästa

Läs mer

Onsdagens seminarium med HIV-drabbade

Under onsdagen samlades 89 deltagare för ett seminarium på temat ”Hur kommunicerar vi HIV-drabbade med varandra?¨ Syftet med seminariet var att utbyta erfarenheter kring de problem man som HIV-drabbad eller anhörig ställs inför i det dagliga livet. Takashi som är volontär från Japan berättade om sina erfarenheter, bl a svårigheter

Läs mer