HIV och AIDS

Området kring Akim-Oda har en hög smittspridning av HIV/AIDS. Barn och ungdomar löper stor risk att smittas och unga mödrar är också mycket utsatta.

Just nu arbetar vi med informationsprojekt med målet att förhindra spridningen av HIV och AIDS i regionen Akim-Oda. Det sker genom samarbete mellan flera aktörer i såväl Ghana som i Sverige.

I Ghana samarbetar vår egen systerorganisation Herald Foundation bl a med GHANET.

Benson Koonlan, tidigare lektor vid Röda Korsets högskola i Stockholm, numera lektor på University for developement Studies i Tamale, Ghana deltar i projektets seminarier och de lektioner för sjuksköterskestudenter som sker vid bl a Oda Nursing Scool i Ghana sedan 2008. Projektet är nu inne på femte året och växer hela tiden då aktiviteterna är välbesökta och nya intresserade hela tiden strömmar till.

2009 startade ett projekt för att skapa ett Informationscenter för ungdomar i Oda. Centret är nu iordningställt och har blivit en samlingsplats för ungdomar i åldern 15-25 år. Där får de möjlighet till en rad aktiviteter samt tillgång till kunnig personal, t ex kurator och sköterska. På centret finns även tillgång till informationsmaterial och kondomer.

Flera aktiviteter riktade till skolor i området har genomförts för att väcka intresse för centrets resurser och aktiviteter. Under 2012 startade Sjukhuset i Oda verksamhet med bl a mödravård i centret.

I april 2012 öppnade vi tillsammans med Herald Foundation ytterligare ett Ungdomscenter i Anemase i Birim district, enligt samma koncept som centret i Akim Oda.

Läs mera på GhanaWeb om invigningen av ungdomscentret i Akim Oda och om våra seminarier i november på ghanadistricts.com och på Modern Ghana. Om utbildning av skolelever på Ghana News Agency

Radiosändningar kom igång under januari 2009 och den 9 mars anordndes ett seminarium om HIV/AIDS-förebyggande åtgärder bland ungdomar och man sänder en par timmar en gång per vecka, med förhoppningen att kunna utöka sändningstiden.

I Sverige fokuserar vi på insamlingsarbetet och på att vara ute och informera om projektet i ord och bild. Du kan följa vårt arbete via hemsidan Vill du få mera information kan vi hålla en informationsträff för din klass, arbetsplats eller förening. Du är välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.

Några aktiviteter i projektet

Seminarium vid Ungdomscentret i Akim Oda.

En svårighet har varit att nå ut med information till flickor i tonåren. Genom att anordna ett särskilt seminarium i direkt anslutning till centret, kunde vi under augusti 2013 samla ett stort antal flickor i 15-årsåldern till information och diskussioner krin risker, smittspridning och förhållningssätt till HIV/Aids.

Nu är projektet slutrapporterat och avslutat.