Advocacyprojektet

Mot stigmatisering och diskriminering

Personer och anhöriga till HIV-smittade och aidssjuka utsätts för diskriminering och social isolering och många lever under svåra förhållanden på grund av sin sjukdom.

Projektet syftar till förändring av attityder till människor som lever med HIV och Aids och riktar sig till traditionella ledare, hälso- och sjukvårdspersonal samt andra nyckelpersoner i området Birim Central & Birim South.

Arbetet består bland annat av att bygga nätverk och anordna seminarier och utbildningsaktiviteter i nätverken.

Projektet är nu slutrapporterat och avslutat.