Rapport från årsmötet 9 april 2019

Årsmötesförhandlingarna löpte i stort efter plan med ett kort improviserat telefonmöte med föreningens revisor för att lösa problemet med ett försvunnet dokument. En mycket god soppa serverades med hembakt bröd, kaffe och dopp. Nora Emaden berättade och visade bilder från sin långa vistelse med volontärarbete i Ghana. Vi passade också på att gemensamt se filmen ”Mercys Blessing” som kommer att användas av Herald Foundation för att skapa medvetenhet om flickors rättigheter till utbildning. Mötet avslutades som alltid med dragning av kvällens lotteri, en alltid lika uppsluppen och glad aktivitet. Stor tacksamhet över alla skänkta priser som hittade nya ägare.

Bilaga: Verksamhetsberättelse 2018