Enligt en prognos från Northwestern University I USA är Ghana det land som har högst risk att bli det land som drabbas av ebola härnäst (se bilden).

Eftersom antalet ebola-smittade fördubblas för varje månad är tidiga insatser det mest verkningsfulla. Det stoppar både spridning och mänskligt lidande i ett tidigt stadium för en väldigt låg kostnad jämfört med de insatser som krävs när smittan väl fått fäste.

Probability case of importation


Därför vill Ghana Union nu använda det nätverk som vi har för att informera och stoppa HIV-spridning till att även gälla ebola. Föreningen har jobbat med HIV-prevention sedan 2006. Under 2014 har vi trappat upp arbetet så att Samuel Appiah-Kubi arbetat med HIV-projektet både i Sverige i Ghana. De senaste månaderna har han på plats i Ghana kunnat följa hur rädslan och osäkerheten inför risken för ebolasmitta ökat inom sjukvården och bland allmänheten I projektet får vi dagligen många frågor om ebola. De HIV-smittade människorna är väldigt oroliga – dels för att de ytterligare stigmatiseras men också att deras nedsatta immunförsvar gör dem extra sårbara för ebola.

Svaret på all denna oro är kunskap och åter kunskap!

GENOM ATT UTBILDA den vårdpersonal som finns ute i primärvården och de övriga nyckelpersoner som finns i vårt nätverk (tex hövdingar och pastorer) så kan vi berätta för människor hur de kan skydda sig mot ebolasmitta.

Staten i Ghana överlåter till distrikten att sköta information och utbildning men kommer inte med några extra resurser. Därför vill Ghana Union öka sitt engagemang i området till att även innefatta ebolainformation.

Vi har redan påbörjat detta i så gott det går inom vårt befintliga projekt, men för att kunna lägga mer kraft och nå fler personer på kort tid har styrelsen har nu beslutat söka ett bidrag på 250 000 kronor från SIDA, via Forum Syd. För att få detta bidrag krävs att vi samlar in tio procent av projektkostnaderna, 25 000 kronor, så varje satsad hundralapp från våra bidragsgivare ger en tusenlapp till ebolaprevention.

DÄRFÖR VÄDJAR VI om ert stöd så att vi så snart som möjligt kan jobba ännu mer effektivt med information om ebola i det nätverk av nyckelpersoner inom sjukvården som vi har knutit till oss. Vi kommer också att berätta om ebola i de radiosändningar som projektets personal gör varje vecka i Ghana. Totalt med alla insatser har uppskattar vi att vi kan nå ut med information till ca 150 000 personer.

Varje satsad krona som når ut i ett tidigt skede räddar mångdubbelt fler människoliv än insatser när smittspridningen kommit igång. Hjälp oss att börja förebygga så snart som möjligt för att ligga steget före ebola! Alla bidrag är välkomna – varje satsad krona blir värd tiofalt mer när vi får bidrag från Forum Syd.


 Sätt in ditt bidrag på vårt plusgirokonto 884423-5 och skriv ”Insamling”