Ebolaförebyggande projektet startar

Inom kort startar vårt Ebolaprojekt i Oda-området i Ghana. Vi är beviljade stöd från Forum Syd och finansieringen av egeninsatsen ser ut att falla på plats tack vare några större givare. Jag återkommer om vilka det är i ett senare inlägg.

Ebola sprids fortfarande i grannländerna men minskar stadigt bland annat tack vare bättre resurser inom vården och bland befolkningen. Det är just  det vårt projekt riktar in sig på i Ghana som lyckligtvis ännu inte haft något känt utbrott. Sannolikt kommer Ebola att dyka upp fler gånger i det här området i Afrika och då ska man stå bättre rustade för att förhindra en allvarlig epidemi.

Who’s senaste rapport om Ebola