Lärarbostäder i Srafa

För att locka behöriga lärare till orten och skolan genomförde vi 2004-2005 byggnation av bostäder för lärare vid den nybyggda skolan. Bostäderna invigdes i november 2005.

Läs mer

Skolbygge i Srafa

Möjligheterna för barn och ungdomar att få en fullgod skolutbildning var små i byn Srafa. Skolan var svårt förfallen och många barn arbetade i stället för att gå i skola. En del av barnen tvingades arbeta i fiskeflottan under långa perioder. Inga behöriga lärare ville arbeta där. Umeå Ghana Union

Läs mer

Kvinnoprojektet

Kvinnoprojektet är ett projekt som Ghana Union drev tillsammans med Kvinnohuset i Umeå. Det pågick 1998/99 och syftet var att göra kvinnor i byn Asuboa ekonomiskt oberoende. De flesta i byn lever på att förädla kassava/maniok.

Läs mer

Vattenprojektet

I byn Srafa saknas kommunalt vatten. Det vatten som finns är förorenat och gör människor sjuka genom parasiter som angriper ögonen. 1997 byggde byinvånarna med hjälp av pengar från Ghana Union och SIDA (totalt cirka 450 000 kronor) en vattenledning som ska anslutas till det kommunala vattennätet. Till byinvånarnas och

Läs mer

Skola i Awisa-Apaaso

Ghana Unions första biståndsprojekt var att bygga en skola i byn Awisa-Apaaso. Bakgrunden till projektet var att en av Ghana Unions grundare, Samuel Appiah-Kubi, kontaktades av invånare från sin hemby. Deras skola var i uruselt skick och fick stängas under regnperioden.

Läs mer