• Advocacyprojektet

  Personer och anhöriga till HIV-smittade och aidssjuka utsätts för diskriminering och social isolering och många lever under svåra förhållanden på grund av sin sjukdom. Projektet syftar till förändring av attityder till människor som lever med HIV och Aids och riktar sig till

 • HIV och AIDS

  Området kring Akim-Oda har en hög smittspridning av HIV/AIDS. Barn och ungdomar löper stor risk att smittas och unga mödrar är också mycket utsatta. Just nu arbetar vi med informationsprojekt med målet att förhindra spridningen av HIV och AIDS i regionen Akim-Oda.

 • Lärarbostäder i Srafa

  För att locka behöriga lärare till orten och skolan genomförde vi 2004-2005 byggnation av bostäder för lärare vid den nybyggda skolan. Bostäderna invigdes i november 2005.

 • Skolbygge i Srafa

  Möjligheterna för barn och ungdomar att få en fullgod skolutbildning var små i byn Srafa. Skolan var svårt förfallen och många barn arbetade i stället för att gå i skola. En del av barnen tvingades arbeta i fiskeflottan under långa perioder. Inga behöriga lärare ville arbeta där. Umeå Ghana Union

 • Kvinnoprojektet

  Kvinnoprojektet är ett projekt som Ghana Union drev tillsammans med Kvinnohuset i Umeå. Det pågick 1998/99 och syftet var att göra kvinnor i byn Asuboa ekonomiskt oberoende. De flesta i byn lever på att förädla kassava/maniok.

 • Vattenprojektet

  I byn Srafa saknas kommunalt vatten. Det vatten som finns är förorenat och gör människor sjuka genom parasiter som angriper ögonen. 1997 byggde byinvånarna med hjälp av pengar från Ghana Union och SIDA (totalt cirka 450 000 kronor) en vattenledning som ska anslutas till det kommunala vattennätet. Till byinvånarnas och

 • Skola i Awisa-Apaaso

  Ghana Unions första biståndsprojekt var att bygga en skola i byn Awisa-Apaaso. Bakgrunden till projektet var att en av Ghana Unions grundare, Samuel Appiah-Kubi, kontaktades av invånare från sin hemby. Deras skola var i uruselt skick och fick stängas under regnperioden.