Umeå Ghana Union är en religiöst och politiskt obunden förening. Vi verkar för bistånd till och kulturutbyte med Ghana. Föreningen bildades 1992 och har ett 70-tal medlemmar.

Varje år anordnar vi medlemsmöten, Ghanafester, där vi bjuder på ghanansk mat, musik och dansuppvisning samt informerar om vår verksamhet.

En stor del av verksamheten består av informationsmöten ute på skolor och arbetsplatser. Där berättar vi om våra projekt och visar bilder från Ghana. Våra biståndsprojekt finansieras genom insamlingar samt bidrag från Forum Syd, Sida.

Vi ser oss som en del i arbetet att nå Millenniemålen och strävar efter att våra insatser skall bli långsiktigt bärkraftiga.