Besökare från Ghana

Ett efterlängtat besök från Ghana

Efter alla år med projektarbete har vi äntligen möjlig- het att välkomna några av våra vänner från Ghana hit till Umeå. Styrelsen har gjort ett program för besöket, med många studiebesök och andra aktiviteter. Det finns ganska många dagar i programmet som är öppna för initiativ att bjuda hem dem eller ordna en aktivitetet. Vill du ta chansen att träffa dem så hör av dig till Samuel på 070-6605262. Vi behöver även personer som kan hjälpa till att skjutsa våra gäster till olika studiebesök på dagtid.

EBOLASMITTAN

Ebola-prevention i Umeå Ghana Unions regi

Ghana pekas ut som det land dit ebola troligen sprids härnäst. Att förebygga genom information kommer att rädda liv och Ghana Unions styrelse söker nu ett extra bidrag för att kunna använda kontaktnätet i vårt pågående HIV-projekt för att informera om ebola. Via radiosändningar, utbildning av sjukvårdspersonal, hövdingar, pastorer och andra nyckelpersoner når vi ut till ca 150 000 personer med kunskap om hur man ska undvika ebola.

Varje skänkt 100-lapp blir värd 2 000 från Forum Syd så vi vädjar om ditt stöd via pg 884423-5. Vårt mål är att få in minst 25 000 kronor till detta projekt så fort som möjligt. Tidiga insatser ger en stor effekt och räddar människoliv.
Läs mer