UMEÅ GHANA UNIONS PROJEKT 2019

Project No Dropouts

Under 2019 bedriver Umeå Ghana Union ett projekt i Akim Oda, Ghana. Det har fått namnet ”Project No Dropouts” och syftar till att hjälpa flickor i området gå klart sin utbildning. Fattigdomen i området är stor och många flickor väljer att sälja sex istället för att utbilda sig.

Tonårstjejer i Ghana som inte har pengar till bindor riskerar i förlängningen att sluta skolan. I vissa fall utnyttjar män situationen och betalar tjejerna för att ha sex. För vissa tjejer kan det vara sista utvägen för att ha råd att köpa bindor och gå kvar i skolan. Tyvärr leder detta i många fall till tonårsgraviditeter och att tjejerna skolan för att de blir mammor alldeles för tidigt.

Ghana Unions nya projekt är att hjälpa tjejerna att vara kvar i skolan. Det gör vi genom att dela ut bindor och utbilda tjejerna. För 150 kronor hjälper du en flicka med mensskydd i ett år. Vilken bra julklapp va! Sätt in pengarna på Plusgirokonto: 884423-5 eller swisha på 1230591495. Märk inbetalningen ”Bindor”

Läs mer

 


EBOLASMITTAN

Ebola-prevention i Umeå Ghana Unions regi

Ghana pekas ut som det land dit ebola troligen sprids härnäst. Att förebygga genom information kommer att rädda liv och Ghana Unions styrelse söker nu ett extra bidrag för att kunna använda kontaktnätet i vårt pågående HIV-projekt för att informera om ebola. Via radiosändningar, utbildning av sjukvårdspersonal, hövdingar, pastorer och andra nyckelpersoner når vi ut till ca 150 000 personer med kunskap om hur man ska undvika ebola.

Läs mer