Advocacyprojektet

Personer och anhöriga till HIV-smittade och aidssjuka utsätts för diskriminering och social isolering och många lever under svåra förhållanden på grund av sin sjukdom. Projektet syftar till förändring av attityder till människor som lever med HIV och Aids och riktar sig till

Läs mer

HIV och AIDS

Området kring Akim-Oda har en hög smittspridning av HIV/AIDS. Barn och ungdomar löper stor risk att smittas och unga mödrar är också mycket utsatta. Just nu arbetar vi med informationsprojekt med målet att förhindra spridningen av HIV och AIDS i regionen Akim-Oda.

Läs mer