Vattenprojektet

I byn Srafa saknas kommunalt vatten. Det vatten som finns är förorenat och gör människor sjuka genom parasiter som angriper ögonen.

1997 byggde byinvånarna med hjälp av pengar från Ghana Union och SIDA (totalt cirka 450 000 kronor) en vattenledning som ska anslutas till det kommunala vattennätet.

Till byinvånarnas och Ghana Unions besvikelse har detta fortfarnade inte kunnat ske. Det beror på ett misslyckande från Världsbankens vattenprojekt. Det gör att vattnet inte räcker till alla som vill koppla in sig på vattnennätet.

Vi hoppas fortfarande på att detta ska lösas så snart som möjligt så att byinvånarna i Srafa ska få rent vatten!