Skolbygge i Srafa

Möjligheterna för barn och ungdomar att få en fullgod skolutbildning var små i byn Srafa. Skolan var svårt förfallen och många barn arbetade i stället för att gå i skola. En del av barnen tvingades arbeta i fiskeflottan under långa perioder. Inga behöriga lärare ville arbeta där.

Umeå Ghana Union startade en insamling och upprättade en projektplan för att bygga en ny skola i byn och tillsammans med Ekumfi-Srafa Development Association började Ghana Union i Umeå skolbygget i augusti 2001.

Till detta projekt har Ghana Union samlat in cirka 100 000 kronor (tom oktober 2002) och vi har fått cirka 290 000 kronor i bidrag från SIDA (genom Forum Syd).

Skolan blev klar under hösten 2002 för invigning i november.

Den nya skolan innehåller sex klassrum, rektorskontor, förråd och toalett. Skolan är inredd med skolbänkar vilket gör att eleverna slipper bära sina bänkar fram och tillbaka varje dag. Cirka 180 låg- och mellanstadieelever får plats i skolan. Föräldrarna är nu mer motiverade att skicka barnen till skolan sedan utbildningsministeriet besökt byn och hjälpt till med lärarrekrytering. I Ghana bekostar staten lärarlönerna, men byarna får själva stå för skolbyggnaderna.