Skola i Awisa-Apaaso

Ghana Unions första biståndsprojekt var att bygga en skola i byn Awisa-Apaaso.

Bakgrunden till projektet var att en av Ghana Unions grundare, Samuel Appiah-Kubi, kontaktades av invånare från sin hemby. Deras skola var i uruselt skick och fick stängas under regnperioden.Barnen fick bära sina skolbänkar till och från skolan varje dag, skolböcker och annat kunde inte förvaras i skolan för att de förstördes av fukten.

Bakom drömmen om en ny skola fanns bland annat en barnlös kvinna, Amma Kraa, som såg hela byns barn som sina egna. Hon är också aktiv frälsningssoldat och därför heter skolan ”Salvation school”. Ghana Union som 1994 bestod av bara 25 medlemmar började samla in pengar för att göra Amma Kraas och byns drömmar om en ny skola till verklighet.

I oktober 1994 började skolan byggas, byns insats bestod i att jobba i sju arbetslag, ett per dag, för att göra skolan färdig. Ghana Union bidrog med 150 000 kronor och SIDA bidrog via Forum Syd med 350 000 kronor totalt. 1999 byggdes skolan till med tre klassrum och en slöjdsal. Det innebär att eleverna kan fortsätta även på högstadiet.

För mindre än vad en tredjedels nybyggd villa kostar i Sverige kunde Ghana Union och byinvånarna bygga dagis, låg- och mellanstadieskola med bibliotek. Idag går nära 300 elever i skolan. För byn har skolbygget betytt ett ökat självförtroende och framtidshopp när barnen får lära sig att läsa och skriva.