Lärarbostäder i Srafa

För att locka behöriga lärare till orten och skolan genomförde vi 2004-2005 byggnation av bostäder för lärare vid den nybyggda skolan.

Bostäderna invigdes i november 2005.