Kvinnoprojektet

Kvinnoprojektet är ett projekt som Ghana Union drev tillsammans med Kvinnohuset i Umeå. Det pågick 1998/99 och syftet var att göra kvinnor i byn Asuboa ekonomiskt oberoende.

De flesta i byn lever på att förädla kassava/maniok. Tidigare var byn beroende av opålitliga tågtransporter för att kunna sälja sin gröda i färskt skick.

Kvinnoprojektet gjorde det möjligt för kvinnorna att köpa maskiner som förädlar kassavan till gari (en typ av gryn som används till gröt). Kvinnorna gör även palmolja, från palmträdets frukter, i sin nybyggda fabrik.

När projektet drog igång så fick kvinnorna mark av byhövdingen där de idag odlar sina grödor. Dessutom har männens inställning till kvinnornas arbete förändrats med projektet. När det startade vågade männen inte öppet hjälpa sina fruar med att göra gari. Sedan maskinerna kom på plats så hjälper även männen till, men det är kvinnorna som driver organisationen och har det ekonomiska ansvaret.

Fortfarande 2014 drivs kvinnokooperativet vidara med framgång och många familjer får sin inkomst från kvinnornas arbete. Projektet har till och med avknoppats genom att några kvinnor har startat nya små företag i omgivningarna.